Slik kan du spare skatt i ditt enkeltmannsforetak

Publisert 27.04.2014

ENKELTMANNSFORETAK, ENKELTPERSONFORETAK, SPARE SKATT: Hva kan en innehaver av et enkeltmannsforetak gjøre for å spare skatt?

Vi går i vårt eksempel her ut fra et foretak uten gjeld, kun med driftsutgifter.

Utgiftene i enkeltmannsforetaket er i vårt eksempel små i forhold til inntektene. Innehaveren har opprettet en pensjonsordning som gir årlige fradrag i næringsinntekten.

Er det andre muligheter til skattesparing?

Som innehaver av et enkeltmannsforetak kan du påvirke det regnskapsmessige resultat og eventuelt også skatten ved innkjøp og levering før eller etter et årsskifte.

  • Du må eie og ha fått i hus et driftsmiddel før årsskiftet for å kunne føre det til fradrag. Du får fradraget – og skattereduksjonen – ett år tidligere ved å handle i desember i stedet for i januar året etter.
  • Fradrag ett år tidligere betyr ett års skattekreditt – dvs at et visst skattebeløp først skal betales ett år senere.
  • Tilsvarende kan det lønne seg å selge driftsmidler i januar. For driftsmidler som ikke har vært saldoavskrevet, gir det inntektspåplussing og beskatning ett år senere enn ved salg før årsskiftet.
  • Du kan også påvirke skatten ved å kjøpe inn kontorrekvisita og annet fradragsberettiget materiell i desember.
  • Men du kan ikke påvirke skatten ved å øke varelageret på slutten av året. Kjøp av varer for salg regnes ikke som noen kostnad og gir ikke fradrag ved ligningen. Fradrag i regnskapet får du først når varen selges eller kasseres.
  • Virksomheten kan altså påvirke resultatet ved å påskynde eller utsette bestillinger og andre forpliktelser.
  • Salg eller makulering av ukurante varer – slik at de fysisk blir fjernet fra varelageret før nyttår – kan påvirke resultatet betydelig.
  • Saldoavskrivningsreglene – hvor du kan variere avskrivningsprosenten på driftsmidler fra år til år opp til maksimumssatsene – har også hatt stor betydning som resultatutjevner. Selv om du kjøper et driftsmiddel så sent som i desember, er det full saldoavskrivning for det året.
  • Til slutt: I enkeltmannsforetak kan overskuddet og dermed skatten reguleres ved at det fordeles næringsinntekt med ektefellen og eventuelt også utbetales lønn til familiemedlemmer. (Men det må være reelt, for utført arbeid.)

Les mer i vår ebok 038 Enkeltpersonforetak og skatt (inngår også til rabattpris kr 26 som del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi)

Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn